Regulamin

Regulamin sklepu internetowego prowadzonego przez Brilliance z siedzibą 05-825 Kozery Nowe ul. Tulipanowa 2

 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w sklepie;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego brilliance-boutique.com;
4. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod www.brillianc-boutique.com, za pośrednictwem którego klient może w szczególności składać zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w sklepie;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Brilliance a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży 

I. Informacje ogólne

 1.        Sklep internetowy  Brilliance prowadzony przez firmę Bids-Group .NIP 522-24 49 623, zwany dalej sprzedającym.
 2.        Do korzystania ze sklepu internetowego www.brilliance-boutique,com wymagany jest komputer z dowolnym systemem operacyjnym, przeglądarką stron internetowych, kartą graficzną i monitorem o minimalnej rodzielczosci 800x600 i wyświetlajacymi  256 kolorów oraz klawiaturą i urzadzeniem wskazującym.
 3.        Osoby korzystające ze strony www.brilliance-boutique.com nie mogą dostarczać ani rozpowszechniać za jej pośrednictwem treści o charakterze bezprawnym.
 4.        Firma Bids-Group - właściciel Sklepu Internetowego brilliance-boutique.com - prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet. Wszelkie ceny podane na stronach sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Skrót KGO oznacza koszt gospodarowania odpadami wliczony w cenę produktu.
 5.        Informacja o cenie towaru podawana na stronie www.brilliance-boutique.com ma charakter wiążący od momentu zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna-sprzedaży zawarta zostaje z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail w której sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia.
 6.        Sprzedający realizuje  zamówienia dostarczane wyłacznie na terytorium Polski.
 7.        Dodatkowych informacji sprzedający udziela telefonicznie pod numerem 501 550 240 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@brilliance-boutique.com.

 

II. Poufność i Bezpieczeństwo Transakcji

 1.        Firma Bids-Group stosuje wszystkie możliwe systemy zabezpieczenia danych osobowych klientów sklepu. Przesyłanie danych osobowych podczas rejestrowania w Sklepie, podczas dokonywania zakupów oraz podczas logowania przesyłane są szyfrowanym połączeniem. Zbiór danych osobowych Klientów sklepu został zarejestrowany w GIODO pod numerem …………
 2.        Dokładane są najwyższe starania do zabezpieczenia danych osobowych klientów Sklepu przed nieautoryzowanym dostępem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

Każdy Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych są one usuwane z bazy danych sklepu. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie wysłane na adres: sklep@brilliance-boutique.com, pocztą na adres firmy lub faksem: 501 550 240


III. Warunki sprzedaży

 1.        Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy, drogą mailową: sklep@brilliance-boutique.com, telefoniczną lub faksem: 501 550 240
 2.        Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
 3.        Warunkiem przyspieszającym realizację zamówienia jest podanie aktualnego numeru telefonu i adresu e-mail - do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub/i poprzez e-mail. 
 4.        Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.
 5.        Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Informacja o kosztach wysyłki zawarte są na stronie informacyjnej Koszty przesyłki.


IV. Wysyłka

 1.        Zakupiony towar, znajdujący się w danej chwili w magazynie wysyłamy w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania zapłaty na naszym koncie lub uzgodnienia wysyłki towaru za zaliczeniem pocztowym (uwzględniając, że wysyłka nie odbywa się w  soboty niedziele i święta),
 2.        O wysyłce towaru wraz z podaniem numeru nadania informujemy mailem,
 3.        Koszty przesyłki zawsze znajdują się na stronie z opisem towaru - w przypadku zakupu kilku przedmiotów prosimy o kontakt w celu ustalenia kosztów przesyłki, 
 4.        W przypadku znacznego opóźnienia w dostawie prosimy o kontakt w celu ustalenia, co jest przyczyną braku dostawy. W każdym przypadku staramy się pomóc w ustaleniu gdzie znajduje się przesyłka.
 5.        Zamówiony towar wysyłamy za pośrednictwem:
 •          poczty polskiej
 •          firmy kurierskiej DPD
 •          Paczkomatów 24/7


V. Płatności

 1.        Należność za zamówiony towar Kupujący może uregulować przy odbiorze przesyłki lub dokonując przedpłaty na nasze konto albo dokonując płatności za pośrednictwem serwisu Dotpay. 

 

VI. Reklamacje i zwroty

 1.        Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zgodnie z art.2 ust.1, konsument ma możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty jego odebrania. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.  W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków, towar nie zostanie przyjęty. Wzór oświadczenia o odstąpienia od umowy można pobrać klikając na WZÓR OŚWIADCZENIA
 2.        Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni. Zwrotowi wraz z towarem podlegają również produkty, które dołączone były do niego jako gratisy.
 3.        Po otrzymaniu przesyłki nastąpi zwrot zapłaconej kwoty. 
 4.        Produkt uszkodzony lub wadliwy należy odesłać na adres: Brilliance ul. Tulipanowa 2 05-825 Kozery Nowe. Opłatę za dostarczenie produktu w celu naprawy lub wymiany lub zwrotu pieniędzy pokrywa kupujący, który otrzyma jej zwrot rozpatrzeniu reklamacji.  
 5.        Bids-Group zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.        Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie, gdy porozumienie takie nie będzie możliwe, spór rozstrzygać będą właściwe polskie sądy powszechne.
 2.        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3.        Wszystkie opisy i zdjęcia produktów są własnością Brilliance i ich wykorzystywanie w jakimkolwiek celu bez zgody właściciela jest zabronione.
 4.        Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach sklepu Brilliance zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. 
 5.        Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym przyjmujemy zużyty sprzęt tego samego rodzaju i w takiej samej ilości co zakupiony w sklepie. Klient może odesłać sprzęt wyłącznie na własny koszt na adres sprzedającego po uprzednim poinformowaniu o tym telefonicznie lub mailowo. Informacje o postępowaniu ze zużytym sprzętem znajdują się także na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.